+7 (727) 267-28-83

0002

821.512.122.0

Ә14

Әбдіқұлова, Раушан.
Бөлтірік Әлменұлының поэтикасы / Р. Әбдіқұлова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ университеті, 2018. – 158 бет