+7 (727) 267-28-83

1230007

025.32

А 87

Асанова, Баян Сулейменовна.  

Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу : оқу құралы / Б.С. Асанова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ университеті, 2019. – 162 б.