+7 (727) 267-28-83

3330004

 

821.512.122.0

Н 86

Нұрпейісова, Ақбота Тыныштықбайқызы.

Қазақ прозасындағы дәстүрлі мәдениет үлгілері (1960-1980 жж.)  / А.Т. Нұрпейісова ; жауап. ред. К. Әбдіқалық. – Алматы : Дайыр баспа, 2019. – 184 б.