+7 (727) 267-28-83

130004

7.07(574)

Т 86

Тұрысбекқызы, Маржан.
Өнернама = Ónernama  / М. Тұрысбекқызы ; ред.: М.К. Солтангазина ; сур. Н.Қ. Наурызбаев. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2019. – 300 б.