+7 (727) 267-28-83

10008

611

Д 64

Досмұхамедұлы, Халел.
Адамның тән тірлігі : оқу құралы / Х. Досмұхамедұлы ; жауап. ред. Ғ. Әнес. – Алматы : Қазақ тілі, 2019. – 320 б.