+7 (727) 267-28-83

100021

929(574)

Ғ 12

Совет-Хан Ғаббасов  / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; бас ред. Ғ.М. Мұтанов. – Алматы : Қазақ университеті, 2019. – 374 б.