+7 (727) 267-28-83

013

821.512.122'42 

С 22

К

 
 

Сарбасова, Қарлығаш. 
І. Жансүгіров шығармаларының тілі: көп томдық шығармалар жинағы. 8-том/ Қ. Сарбасова; редалқа: М. Әуезов, Н. Иманғалиұлы, М. Имангазинов.-Алматы : Кітап, 2019. – 440 б.