+7 (727) 267-28-83

012

 

821.512.122.0 

С 93

К

kaz 6

 

Сыдықов, Тұрсын. 
Ілияс Жансүгіров XXI ғасыр көзімен: көп томдық шығармалар жинағы, зерттеулер мен әдеби портреттер. 6том / Т. Сыдықов; І. Жансүгіров атын.

Жетісу мемл. ун-ті ; редалқа: М. Әуезов, Н. Иманғалиұлы, М. Имангазинов. – Алматы : Баянжүрек, 2019. – 440 б.