+7 (727) 267-28-83

img130

94(574.52)

Д 20

Дәдебаев, Жанғара.
Тараз өлкесі : тау мен дала аңыздары / Ж. Дәдебаев ; әл Фараби атын. ҚазҰУ ; ғыл. ред. А. Абдуалиев. – Алматы : Дәуір, 2020. – 404 б.