+7 (727) 267-28-83

img146

94(574)

У 63

Уорделл, Джон Уилфорд (John W. Wardell).
Қазақ даласында = In the kirgiz steppes = В Казахских степях / Уорделл Джон Уилфорд (John W. Wardell) ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; Алаш ғыл.-зерт. ин-ты ; жауап. ред. Д. Қамзабекұлы ; ауд.: М. Анафинова, Қ. Ерімбетова. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 440 б