+7 (727) 267-28-83

img156

347.23

И 68

Интеллектуалдық меншік құқығы = Intellectual propertylaw. 3-том / Л. Бентли, Б. Шерман, Д. Ганжи [ж.б.] ; Ұлттық аударма бюросы ; редалқа.: Қ.Е. Көшербаев, А.Қ. Аймағанбетов ; ауд. Л.Т. Тәңірбергенова. – 5-бас. – Нұр-Сұлтан, 2020. – 604 б.