+7 (727) 267-28-83

img177

572:929.5

С 52

Смағұлов, Оразақ.
Қазақ халқы және ата тегі: кешенді физикалық антропология анықтамаларына негізделген (ж.с. ХХ ғ.- ж.с.д. ХХ ғ. дейін) / О. Смағұлов, А. Смағұлова; Л.Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті; жауап. ғыл. ред. Е.Б. Сыдықов. – Алматы: ARNA, 2020. – 472 б.