+7 (727) 267-28-83

00004

37.01:398 

Ә 50

Әлдиден эпосқа дейін: отбасы хрестоматиясы/ жоба авт. С. Керімбай; құраст.: Б. Бопайұлы, М. Төлеген, Ә. Нәби. – 6-бас., өңд., толықт. – Алматы, 2020. – 392 бет.