+7 (727) 267-28-83

00003 1

 

821.512.122.0

А 13

Абайтану: таңдамалы; бес томдық. 2-том / Шәкәрім ун-тінің Абай ин-ты; жалпы ред. басқ. М. Ескендіров; жоба жет. А. Еспенбетов; құраст.: А. Смағұлова, М. Өндірқан; редалқа.: Д. Ахметов, Ә. Мархабат т.б. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 568 бет.