+7 (727) 267-28-83

auezov

821.512.122.0

Т 80

Turan, Teymur.

Muxtar Auezovun "Abay" romanında sәnәtkarlıq mәsәlәlәri / T. Turan ; Beynәlxalq Türk akademiyası ; Azәrbaycan Milli Elmlәr akademiyası ; Nizami Gәncәvi Adına әdәbiyyat institutu ; ред. Ә. Rәsulov. – Nur-Sultan : Ғылым, 2020. – 162 б.