TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

ал фараби

1(091):929

А 46

Алтаев, Жақыпбек.
Әл-Фараби - Шығыстың ұлы ойшылы = Аль-Фараби - великий мыслитель Востока / Ж. Алтаев. – Алматы: Сардар, 2020. – 400 б.