+7 (727) 267-28-83

казакбатырлары

 

821.512.122-3

Н 86

Нұржеке-ұлы, Бексұлтан.

Қазақ батырлары : әңгімелер жинағы / Б. Нұржеке-ұлы. – Алматы : Жалын, 2020. – 672 б.