+7 (727) 267-28-83

қазақша орысша

 

159.9(038)

П 84

Психологиялық ұғымдар мен түсініктердің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздігі = Казахско-русский, русско-казахский словарь психологических терминов и понятий  / Г. Айқынбаева, М. Рыскулова, Б. Байжұманова [ж.б.] ; Л.Н. Гумилев атын. Еуразиялық ұлттық ун-ті. – Алматы : Лантар Трейд, 2020. – 367 б.