+7 (727) 267-28-83

казакы м

 

94(574):28

Н 86

Нұртазина, Назира.

Қазақы мұсылмандық дәстүрдің генезисі : монография / Н. Нұртазина ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ университеті, 2020. – 170 б.