+7 (727) 267-28-83

ТОМ

 

378.0:005.6

Ж 19

Жайтапова, Алтынай Альбековна.
Білім беру ұйымын басқарудағы TQM : оқу құралы / А.А. Жайтапова, З.М. Садвакасова ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ университеті, 2021. – 280 б.