+7 (727) 267-28-83

қазақтың қаламгер қыздары

 

821.512.122.0-82

П 95

 Пірәлі, Гүлзия Жайлауқызы.
Қазақтың қаламгер қыздары : шығармашылық портреттер мен зерттеулер / Г.Ж. Пірәлі ; ред. Д.А. Қонаев. – Алматы : Қоңыр, 2021. – 342 б.