+7 (727) 267-28-83

Ұрпағына

 

930(574)(092)

Ұ 70

Ұрпағына ұран болған аналар : танымдық көпшілік басылым / құраст.: Ш. Бейсенова,  Ж. Аймұхамбет ; жауап. ред. Жомарт Оспан. – Нұр-Сұлтан : Foliant, 2021. – 208 б.