+7 (727) 267-28-83

Дәуіт

 

821.512.122-93

Б 45

Беркімбаева, Әлия.
Дәуіт атайдың ертегілері : аңыз әңгімелер / Ә. Беркімбаева ; сур. Д. Буташева ; ауд. Г. Ақжолова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 88 б.