+7 (727) 267-28-83

ұшқан ұя

 

821.512.122-3

М 67

Момышұлы, Бауыржан.
Ұшқан ұя : повесть / Б. Момышұлы ; ақылдастар алқасы: Е. Әшім, Б. Есқараұлы, А. Әлменбет. – 3-бас. – Қарағанды : Qasym, 2021. – 302 б.