+7 (727) 267-28-83

 

img089

 

 

821.512.122.0

Ұ  46

Ұлылар туады, бірақ Жамбыл қайталанбайды = Great ones are born, and Zhambyl does not reperat = Великие рождаются, а Жамбыл не повторяется : Бильгамеш" (Мәдениеттану және әлеуметтік зерттеулер Халықаралық алманахы). 7-шығ. / РМҚК "Мәдениеттерді жақындастыру орталығы" мемлекеттік музейі ; жауапты ред. Р.В. Ильин. – Алматы : Everest, 2021. – 198 б.