+7 (727) 267-28-83

эмблема

С.Зиманов атындағы залда Қазақ автономиясының жариялануына және «Алаш Орда» ұлттық үкіметінің құрылуына 105 жыл толуына арналған диссертациялар көрмесін ұйымдастырды.

Отандық саяси тарихта кең реформаторлық және ұлт-азаттық қозғалыс ХХ ғасырдың басында пайда болды. Ол «Алаш» партиясымен және оның халық, Алаш Орда Үкіметі арасынан белсенді және бірігу қызметі арқасында пайда болған көшбасшылармен байланысты болды. Алаш Орда тарихы XX ғасырдың басындағы бүкіл қазақ халқының мемлекеттік және саяси ойының, мәдениетінің, ғылымы мен білімінің дамуымен тікелей байланысты. «Алаш» - 1917 жылдың шілдесінде Ұлттық партияның құрылуын жариялаған Қазақ демократиясының қозғалысы. Бұл қозғалысқа қатысушылар сол кездері демократиялық мемлекет құру үшін маңызды саяси қадамдар жасады. Кейінірек ұлттың түсі қудаланып, қуғын-сүргінге ұшырады. Бірте-бірте Халыққа «Алаш» партиясы көшбасшыларының есімдері қайтарылып, олардың шығармалары жарияланды. «Алаш» партиясының идеологиясы қазақ халқының ұлттық саяси өзін-өзі басқаруды жариялау, дербес экономикалық және мәдени өмірді дамыту тұрғысынан ұмтылыстарын айқындады. «Алаш» партиясы сол кездегі ұлы даланың ең ықпалды саяси күшіне айналды. «Алаш» партиясы ұлт-азаттық қозғалысының жетекшілері Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Тынышпаев, М. Дулатов, М. Шоқай, Х. және Ж. Досмұхамедовтар, Ж. Ақбаев, Х. Ғаббасов, Р. Марсеков, А.Тұрлыбаев, А. Ермеков және басқалары - Санкт-Петербург, Мәскеу, Қазан, Томск, Киев, Варшава, Стамбул жоғары оқу орындарының түлектері. Олар ұлттық қазақ рухани адамгершілік дәстүріне терең бойлаған, Отан тағдыры үшін жоғары жауапкершілікте болған адамдар еді. Сонымен қатар, интеллектуалды қайта өрлеу дәуірінің ұйытқысы бола білді.

Көрмеге «Алаш» партиясы мен оның басшыларының саяси және тарихи қызметін зерттейтін ғалымдардың ғылыми еңбектері мен диссертациялары қойылды: Е. Сайлаубай «Алашорда үкіметінің шығыс бөлімі»; Р. Нурмагамбетова «Проблема Алаш и Алаш Орды в Казахстанской историографии 20-90-х годов»; К. Сейпиева «Общественные движения и политические партии казахской интеллигенции в начале ХХ века»; Б. Байменова «Алашорда қайраткерлерінің педагогикалық мұрасы» және басқалар.

            Магистранттарды, PhD докторанттарды, ғылыми қайраткерлерді көрмеге шақырамыз.