+7 (727) 267-28-83

img485

 

94(574)"1931/33"

О 72

Орталық Қазақстандағы 1931-1933 жылдардағы ашаршылық = Голод 1931-1933 годов в Центральном Казахстане : архивтік құжаттар мен естеліктер жинағы / Академик Е.А. Бөкетов атын. Қарағанды ун-ті ; отв-ред. Н.О. Дулатбеков ; құраст.-сост.: З.Г. Сактаганова, К.К. Абдрахманова және т.б. – Қарағанды : КЕАҚ, 2022. – 461 бет