+7 (727) 267-28-83

img040

94(574)(092)

Қ 53

Қият, Арман.

Ұлы Дала билеушілері: қазақ сұлтандарының тарихы мен тағдыры : монография / А. Қият. – Алматы : Дәуір, 2022. – 336 б.