+7 (727) 267-28-83

img438

 

821.512.122-94

С 22

Шөмішбай Сариев : ғибратты ғұмыр / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; жалпы ред. басқ. Ж.Қ. Түймебаев. – Алматы : Қазақ университеті, 2022. – 388 б.