+7 (727) 267-28-83

img515

 

821.512.122.0

Қ 22

Қазіргі замандағы Абай = Абай в современном мире : республикалық дөңгелек үстел материалдар жинағы / Философия, саясаттану және дінтану ин-ты ; ред. алқа.: С.Т. Сейдуманов және т.б. – Алматы, 2022. – 344 б.