+7 (727) 267-28-83

img570 1

 

016:821.512.122

Ә 82

М.О. Әуезов шығармашылығы бойынша библиографиялық көрсеткіш = Библиографический указатель по творчеству М.О. Ауэзова / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; ред. Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева ; құраст.: М. Қ. Тәшімбетова, М.С. Мырзатаева, А.А. Рахимова ; алғы сөз Е. Ханкей. – Алматы : ҚР Ұлттық кітапханасы, 2023. – 516 б.