+7 (727) 267-28-83

img578

 

821.512.122-82

Ә 14

Әбдірәсілқызы, Айнұр.

Ясауи поэзиясы және түркі әдебиеті : хикмет-ғұмыр (өлеңдер, ой-жазбалар) / А. Әбдірәсілқызы. – Алматы : Отбасы, 2023. – 328 б.