+7 (727) 267-28-83

100041

930.85

Ж 81

Жұмағұлов, Қалқаман Тұрсынұлы.
Алтын Орда мәдениеті  : оқу құралы / Қ.Т. Жұмағұлов, Н.Т. Әбдімомынов ; әл-Фараби атын. Қазақ ұлттық ун-тi. – Алматы : Қазақ университеті, 2018. – 104 б.