+7 (727) 267-28-83

img073

37.016:821.512.122.0

Х 17

Халитова, Исламия Рамазановна. 

Орын таппай баптанба...(Абай Құнанбаев мұралары мектептегі тәрбие жұмыстарында) : оқу-әдістемелік құрал / И.Р. Халитова ; Абай атын. ҚазҰПУ , Мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика кафедрасы. – Алматы, 2020. – 96 б.