TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

img145

930.25

Т 65

Төреқұлұлы, (Төреқұлов) Нәзір.
Таңдамалы мақалалары мен архивтік құжаттар жинағы = Сборник избранных статей и архивных материалов  / Төреқұлұлы (Төреқұлов) Нәзір ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; Алаш ғыл.-зерт. ин-ты ; құраст. Х. Тұрсұн, Г. Батырбекқызы. – Нұр-Сұлтан : Алашорда, 2020. – 400 б.