+7 (727) 267-28-83

img574

821.512.122(030)
К 28
Әбіш Кекілбаев : Энциклопедия. 1-том : Шығармашылығы ; редалқа:
А. Айдарбаев, О. Әбдікәрімов т.б. ; жауап. ред. Ғ. Әнес . – Алматы : Арыс, 2018. – 800 б.