TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

00003 2

 

821.512.122.09 

Б 78

Бөпежанова, Әлия.

Мұнара: әдеби көркем сын кітабы / Ә. Бөпежанова. – Алматы : Дәуір, 2020. – 328 бет.