+7 (727) 267-28-83

жандосов

929:94(574)

Ж 26

Жандосов Ораз Қиқымұлы / "Ғылым ордасы" РМК орталық ғылыми кітапханасы; ғыл. ред. С.О. Смағұлова; жауап. ред. Қ.Е. Қаймақбаева; құраст. Р.Е. Оразов. – Алматы, 2020. – 224 б.