+7 (727) 267-28-83

img202

821.512.122.0

М 91

Мырзахметұлы, Мекемтас.
Абайдың шығыстық әлемі / М. Мырзахметұлы; Халықаралық Түркі академиясы. – Нұр-Сұлтан: Ғылым, 2020. – 680 б.