TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

казакстаннык аграрлык

 

 

338.431:332.3

Қ 71

Қуашбай, С.

Қазақстанның аграрлық секторында жерді пайдалану негіздері : монография / С. Қуашбай. – Алматы : Фортуна Полиграф, 2020. – 294 б.