+7 (727) 267-28-83

улыдалатулгалары

821.512.122-82

Т 31

Тебегенов, Т.С.
Қазақтың би-шешендері : ғылыми-танымдық. 3-кітап / Т.С. Тебегенов ; Абай атын. Қазақ Ұлттық пед. ун-ті ; "Ұлы Дала тұлғалары" орталығы ; бас ред. Т. Балықбаев ; жауап. ред. Г. Нұрымбетова. – Алматы : Ұлағат, 2020. – 190 б.