+7 (727) 267-28-83

 

ханнның

94(574) «14/16»

Қ 17

Қазақ хандығының басқару институттары: монография / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жауап. ред. Б.Б. Кәрібаев; ред. алқа.: З. Майданали, М.Қ. Дауытбекова, Н.А. Тасилова, М.Т. Бижанова. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 242 б.