+7 (727) 267-28-83

nysap sain bereke

346.26:929

Б 77

Ботбай, Оралбек.
Нысап сайын береке : кәсіпкер жазбалары / Ботбай Оралбек. – Алматы : Полиграфкомбинат, 2021. – 200 б.