+7 (727) 267-28-83

Тұғыры биік Тәуіелсіздік

 

016:94(574)"1991/2021" 

Т 85

Тұғыры биік Тәуелсіздік : ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы ; құраст. М.С. Мырзатаева, А.А. Рахимова, Ж.С. Усербаева ; ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева. – Алматы : Қазақ кітабы, 2021. – 672 б.