+7 (727) 267-28-83

Зиманов

 

016:929:34(574)

З 53

Зиманов Салық Зиманұлы (1921-2011) = Зиманов Салык Зиманович: биобиблиографиялық көрсеткіш / Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ; ред.: Б.Қ. Оспанова, Н.А. Искалиева, Б.Ж. Жүнісбеков ;  алғы сөзін жазған Ш.В. Тлепина ; қазақ тіліне ауд. А.Н. Шүленбаева ; ағыл. тіліне ауд. Қ.Ж. Бозымбеков ; құраст.: Б.С. Балғымбаева, Ж.С. Усербаева. – Алматы : Арыс, 2021. – 416 б.