+7 (727) 267-28-83

ӨЖ

821.512.122-94

А 26

Адырбек, Баян.
Өзбекәлі Жәнібек : ғұмырнамалық деректі хикаят / Б. Адырбек. – Алматы : Қазақстан, 2021. – 384 б.