TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

қазақстан ресей

 

327(574+470)

Қ 18

Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы = Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества : халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (Мәскеу , 20 сәуір 2021 ж.) / ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер ин-ты ; Ресей ғылыми академиясының Шығыстану ин-ты ; ред. алқа: З.К. Шаукенова, А.К. Аликберов және т.б. – Нұр-Сұлтан ; Мәскеу, 2021. – 224 б.