+7 (727) 267-28-83

қошетер

 

74(=512.122)(084)

О 78

Оспанұлы, Ералы.

Қошетер. Қазақ халқының қолөнері = Казахи. Искусство кочевников = Kazakhs. Art of Nomad  /    Е. Оспанұлы. – Шымкент : Полиграфкомбинат, 2021. – 472 б.