TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

 

img082

 

 

 

929:94(574)

А 33

Академик Манаш Қозыбаев және Тәуелсіздік белестері : ғылыми мақалалар және естеліктер / М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан ун-ті ; құраст.: Е.Н. Шұланов, А.Ғ. Ибраева, З.М. Төленова. – Петропавл : Северный Казахстан, 2021. – 352 б.