TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

img577

821.512.122.0
Ү 58
Үмбетаев, Мүбәрәк. Сүйінбайтану : оқу құралы. / М. Үмбетаев ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 290 б.